Perustulokokeilu 2.0

Metsälenkillä on hyvä jäsennellä ajatuksia. Tänään ajatukset pyörivät sosiaaliturvauudistuksessa.

Peustulokokeilun tulokset eivät lisänneet työllistymistä, mutta lisäsivät ihmisten hyvinvointia. Minä kerron, että miten sosiaaliturvan uudistusta kannattaa viedä eteenpäin.

Perustulo?

Perustulo on esimerkiksi 600 euron vastikkeeton rahallinen tuki, joka maksetaan kaikille työikäisille ihmisille. Tulojen noustessa, se verotetaan pois, eli hyvätuloisten ihmisten kokonaisansiot eivät nouse. Perustulon tarkoituksena on yhdistää lukuisia käytössä olevia tulonsiirtomekanismeja yhdeksi kokonaisuudeksi, vähentää byrokratiaa ja lisätä työllisyyttä.

On paljon ihmisiä, joiden ei kannata ottaa vastaan lyhytkestoisia työtä työttömyysturvan menettämisen pelossa. Perustulomallissa lyhyenkin työjakson vastaanottaminen kannattaa aina, koska tehty työ ei vähennä perustulon määrää.

Suppean kokeilun tulokset eivät yllätä

Hallitus otti oikean suuntaisen askeleen päättäessään kokeilla perustuloa. Sosiaaliturvan uudistus on massiivisempi kokonaisuus, kuin ehkä nopeasti ajateltuna voi kuvitella. Megaluokan uudistukseen kannattaa mennä hyvin valmistautuneena.

Kokeilun tulokset vähäisestä vaikutuksesta työllistymiseen eivät yllätä. Minä kerron miksi:

  1. Vain 2000 ihmistä on liian pieni joukko näin merkittävässä kokeilussa.
  2. Kokeilussa oli mukana vain 25-56 vuotiasta työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavaa ihmistä. Tämä joukko sisältää paljon pitkäaikaistyöttömiä, jotka hyötyvät työllistymisen näkökulmasta enemmän palveluista, kuin rahasta.
  3. Kokeilusta puuttuivat esimerkiksi opiskelijat, freelancerit, osa-aikaikayrittäjät, työelämässä olevat ihmiset, ja he, jotka pohtivat esimerkiksi yrittäjäksi ryhtymistä.

Versio 2.0

Seuraavalla hallituskaudella pitää toteuttaa perustulokokeilu, jossa tämän kokeilun epäkohdat korjataan. Vähintään 10 000 ihmistä laajalla satunnaisotannalla on hyvä lähtökohta kokeilun kohderyhmäksi. Kannustinloukkuja on paljon erilaisissa tilanteissa olevilla ihmisillä, ei vain pitkään työttömänä olleilla. Vaikutukset näihin tulee selvittää.

Myös perustulon mahdolliset haitalliset vaikutukset tulevat tällöin ilmi. Vastaus saadaan esimerkiksi kysymykseen, että pudottaako vastikkeeton perustulo ihmisiä pois työelämästä.

Hallitusneuvotteluasia

Hallitusneuvotteluissa annetaan seuraavalle noin neljälle vuodelle suunta. On selvää, että sosiaaliturvan uudistus tulee olemaan yksi seuraavan hallituskauden tärkeimpiä asioita. Yksi tärkeä kysymys on ollut, että onko sosiaaliturva vastikkeellista vai vastikkeetonta.

On selvää että työllistymiseen tarvitaan monia erilaisia keinoja. Onko kuitenkaan järkevää juoksuttaa pitkäaikaistyöttömiä säännöllisesti TE-toimistolla kuulemassa, että töitä ei ole tarjolla? Ihmisten aktivointia tarvitaan varmasti, mutta pitää tarkkaan miettiä, että mitkä toimet ovat lopputuloksen kannalta perusteltuja, sekä ihmisten näkökulmasta inhimillisiä.

Hyvinvointi lisääntyi

Sosiaaliturvan tarkoitus ei ole pelkästään nostaa ihmisiä työelämään. Sen tarkoitus on myös lisätä ihmisten hyvinvointia. On merkittävä seikka, että perustuloa kokeilussa saaneiden ihmisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan parani selvästi. Tämä ei ole vähäpätöinen asia – onhan tavoitteenamme hyvinvointiyhteiskunta.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *