Juha Huhtala

Image

Ihmisten Huhtala

Ihmisten Euroopassa asioiden hoidon tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Haluan säilyttää riippumattomuuteni, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, etten toiminnassani aja kolmannen osapuolen etua, vaan perustan ratkaisuni aina parhaaseen käytettävissä olevaan riippumattomaan tietoon. Mielipidevaikuttamisen (lobbaus) tulee olla läpinäkyvää, ja meppien kytkökset esimerkiksi suuryrityksiin tulee olla julkista tietoa. Näen yhteistoiminnan kaikkien tahojen kanssa tärkeänä, mutta ihmisten asioiden hoidon tulee perustua avoimuuteen.

Hyvinvoiva ihminen on luova, aikaansaava ja ottaa muut ihmiset huomioon. Juuri luovuus mahdollistaa yksilön hyvinvoinnin, mutta myös yhteiskunnan kehittymisen, innovaatiot ja Euroopan uudet menestystarinat. On turvattava mahdollisuudet oppia koulussa ja kehittyä omassa työssä ja elämässä. Samalla ne, joilla ei ole omia voimavaroja pärjätä elämän haasteista yksin, tulee pitää mukana. Jokainen ihminen on tärkeä. Meillä päättäjillä on vastuu rakentaa ympäristöämme sellaiseksi, joissa ihmisten on hyvä olla – se on tärkein tehtävämme. Hyvää yhteiskuntaa rakennetaan yhdessä ihmisten kanssa. Siksi ihmisten Huhtala.